Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Oryginalność danych uczniów – szkolenie tokarskie

Przy ogólnym zaznajamianiu się z uczniami majster wskazywał na charakterystyczne właściwości w zachowaniu się poszczególnych badanych, a zwłaszcza w czasie pracy przy obrabiarce, pomagał analizować te lub inne aspekty ich zachowania się, ich postępowanie. Na ostatnich etapach pracy wspólnie z majstrem dobierano zadania kontrolne i opracowywano metodykę oddziaływania indywidualnego.

W niniejszej rozprawie przedstawione zostały wyniki pracy z dwoma uczniami, bardzo różniącymi się jeden od drugiego zarówno ogólnymi cechami zachowania się, jak i charaktery- < stycznymi właściwościami pracy przy obrabiarce w hali. Ci uczniowie to Wasyl i Witalis. Orientacja na podobne, skrajne przypadki na początku pracy okazała się celowa, pomogła ustalić najbardziej trwałe, charakterystyczne właściwości.

Należy zauważyć, że oryginalność każdego z tych dwu chłopców nie stawia ich w jakiejś szczególnej sytuacji w grupie i rzadko kiedy daje się zauważyć od razu, na pierwszy rzut oka. Manifestują oni w zachowaniu wiele cech jednakowych, ogólnie charakterystycznych dla młodzieży w ich wieku. Także w pracy przejawiają niekiedy jednakowe cechy. Wybiegając nieco w przód, można np. powiedzieć, że i Wasyl, i Witalis odznaczają się sprawnością działania. Ale jeśli Witalis, wykonując zadanie, jest zadziwiająco dokładny i skupiony, to u Wasyla, przy całym jego dążeniu do jak najlepszego wykonania, daje się zaobserwować rozproszenie, impulsywność, rozkojarzenie. W porównawczych charakterystykach ogólnego zachowania się tych dwóch chłopców akcent pada na te cechy, które różnią ich od siebie i które stanowią jak gdyby wskaźnik trwałych, niezmiennie przejawiających się cech indywidualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.