Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Ograniczenia ludzkich możliwośći swobodnego stawania się

Jednym z ograniczeń jest osnowa egzystencji (ground of existence), w którą ludzie zostają niejako „wrzuceni”. Warunki tego „wrzucenia”, to, kim ludzie są w świecie, który stanowi ich podłoże, określają ich przeznaczenie. Życie autentyczne można osiągnąć tylko żyjąc w sposób zgodny ze swoim przeznaczeniem. Jeśli ktoś rodzi się kobietą, to osnowa jej egzystencji jest inna niż u mężczyzny. To, że jest się kobietą, określa, po części, możliwości egzystencji. Gdyby kobieta odrzuciła te możliwości i próbowała stać się mężczyzną czy być męska, to wybrałaby nieautentyczny sposób bycia-w-świecie. Karą za nieautentyczność jest poczucie winy. Autentyczna egzystencja opiera się na uznaniu osnowy własnej egzystencji: egzystencja nieautentyczna wynika z oderwania się od własnego podłoża. „Im bardziej uparcie człowiek przeciwstawia się swemu «wrzuceniu» w egzystencję […], tym silniejszy staje się wpływ tego «wrzucenia»” (Binswanger, 1958c, s. 340).

Efektem tego jest słabość egzystencjalna, co oznacza, że jednostka nie jest autonomiczna w swym świecie, jest oderwana od osnowy swej egzystencji, że nie podejmuje odpowiedzialności za swą egzystencję, lecz zdaje się na obce siły, które czyni odpowiedzialnymi za swój los (Binswanger, 1963, s. 290).

Pojęcie „wrzucenie” stosowane jest także w znaczeniu bycia do czegoś zmuszanym przez siły zewnętrzne w takim stopniu, że człowiek staje się wyobcowany w stosunku do samego siebie, ulega jakiejś obcej sile. Skrajnym przykładem jest nałogowiec, którego egzystencja podporządkowana jest narkotykom, alkoholowi, hazardowi lub seksowi, wymieniając tylko kilka z wielu przymusów, którym ludzie skłonni są ulegać. Pomimo ograniczeń wynikających z tego, że człowiek jest „wrzucony” w egzystencję, podlega uwarunkowaniom jej osnowy, istnieje jeszcze wiele możliwości dokonywania wyboru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.