Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

OBECNY STATUS I OCENA SULLIVANA CZ. II

Aczkolwiek wszystkie cztery teorie zdecydowanie przeciwstawiają się freudowskiej doktrynie popędów oraz założeniu o niezmienności natury ludzkiej, to jednak żadna z nich nie akceptuje stanowiska radykalnie środowiskowego, zgodnie z którym osobowość danej jednostki jest wytworem jedynie warunków istniejących w tym społeczeństwie, w jakim jednostka ta przyszła na świat. Każda teoria, na swój sposób, przyznaje, że istnieje coś takiego, jak natura ludzka, którą niemowlę przynosi ze sobą, głównie w postaci dość ogólnych predyspozycji czy potencjalnych uzdolnień, a nie specyficznych potrzeb czy cech. Te zgeneralizowane potencjalne uzdolnienia, których przykładem może być „zainteresowanie społeczne” u Adlera i „potrzeba transcendencji” u Fromma, realizują się w konkretnej postaci dzięki formalnym i nieformalnym instytucjom kształcącym danego społeczeństwa. Teorie te są zgodne co do tego, iż w idealnych warunkach jednostka i społeczeństwo są wzajemnie uzależnione od siebie: jednostka przyczynia się do osiągnięcia celów społeczeństwa, które z kolei pomaga jednostce osiągnąć jej cele. Krótko mówiąc, stanowisko reprezentowane przez tych czterech teoretyków nie jest ani wyłącznie społeczne czy socjocentryczne, ani wyłącznie psychologiczne czy psychocentryczne: ma ono rzeczywiście charakter psychospołecz- ny.

Ponadto każda z omawianych tu teorii stwierdza nie tylko to, ża natura ludzka jest plastyczna i podatna na kształtowanie, lecz także to, że społeczeństwo jest również plastyczne i podatne na oddziaływania. Jeśli określone społeczeństwo nie spełnia wymagań natury ludzkiej, to ludzie mogą to społeczeństwo przekształcić. Innymi słowy: ludzie tworzą takie społeczeństwo, które uważają za przynoszące im najwięcej korzyści. Oczywiście w trakcie tworzenia społeczeństwa popełnia się błędy, a gdy błędy te skrystalizowały się już w postaci instytucji społecznych i zwyczajów, może być trudno je zmienić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.