Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

OBECNY STATUS I OCENA PSYCHOLOGII ALLPORTA

W przeciwieństwie do wielu teoretyków Allport nigdy nie stworzył szkoły grupującej jego zwolenników, aczkolwiek ślady jego wpływu można odnaleźć w pracach dawnych uczniów Allporta, takich jak A.L. Baldwin, J.S. Bruner, H. Cantril, G. Lindzey, D.G. McGranahan, T. Pettigrew i M.B. Smith. Rozwój teorii Allporta był w głównej mierze wynikiem własnych prac tego autora, który rozbudowywał ją przez prawie pół wieku. Zaczynając od zainteresowania właściwą jednostką opisu osobowości, co doprowadziło go do stworzenia koncepcji cechy i do zajmowania się przekształceniami, jakim podlegają motywy w trakcie rozwoju, czego ostatecznym rezultatem była koncepcja autonomii funkcjonalnej, Allport stopniowo modyfikował swą teorię, kładąc coraz większy nacisk na rolę zamiarów człowieka oraz na funkcje ego (funkcje propriacyjne).

Chociaż niewielu psychologów przyjęło tę teorię w całkowitej postaci, niemniej jednak wywarła ona znaczny wpływ. Jednym z dowodów użyteczności tej teorii są wyniki zebrane przez Wydział Psychologii Klinicznej i Patologicznej (Division of Clinical and Abnormal Psychology) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (Schafer, Berg i McCandless, 1951). Wydział ten rozesłał do praktykujących psychologów klinicznych kwestionariusze z prośbą o wskazanie, który z teoretyków osobowości wywarł najbardziej bezpośredni wpływ na ich codzienną pracę kliniczną. Przytłaczająca większość respondentów wymieniła Freuda, lecz drugim z kolei najczęściej wymienianym teoretykiem był Allport.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.