Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Nieformalne grupy młodzieżowe

Powstawanie samorzutnych zespołów wśród młodzieży wv wieku dorastania jest zjawiskiem powszechnym: łatwo to zaobserwować zarówno na: terenie klas szkolnych, jak i w życiu pozaszkolnym. Niektóre badania nad współżyciem społecznym młodzieży, prowadzone w Polsce przez psychologów i pedagogów, w pełni potwierdzają te potoczne obserwacje40.

Najczęściej wyróżnianymi typami małych nieformalnych grup rówieśniczych są: najbliżsi przyjaciele, małe paczki (ang. cliques), szersze grupy koleżeńskie (crowds), bandy (gangs).

Najbliżsi przyjaciele. Przyjaźń jako typ stosunków międzyludzkich pojawia się dopiero w okresie dorastania. W dzieciństwie istnieje większa lub mniejsza zażyłość na gruncie działalności zabawowej lub pracy szkolnej, uwarunkowana przypadkowymi okolicznościami, takimi jak: wspólne podwórko, wspólna ławka w klasie itp. Z przejściem w okres dorastania młodociani zaczynają dokonywać wyboru spośród wielu kolegów w poszukiwaniu przyjaciela czy przyjaciółki. Według S. Baleya (1932, s. 185- 393), motywy wyboru ulegają w miarę wzrastania przeobrażeniom. Początkowo o wyborze przyjaciela czy przyjaciółki decydują cechy zewnętrzne, np. miły wygląd, schludność, uprzejmy sposób bycia – u dziewcząt, a siła, zręczność, odwaga – u chłopców. Stopniowo jednak młodzież coraz bardziej zaczyna zwracać uwagę na walory wewnętrzne: poziom intelektualny, zalety charakteru, wartości moralne i społeczne.

Problem przyjaźni jest dla młodzieży tego okresu bardzo ważny. Ogromna większość.wierzy w przyjaźń, szuka jej wokół siebie, oczekuje i tęskni za nią. Tylko nieliczne jednostki zaprzeczają jej istnieniu lub na skutek doznanego zawodu podkreślają momenty interesowności przy zawieraniu przyjaźni. Młodzież stawia pod adresem przyjaźni bardzo wysokie wymagania. Między przyjaciółmi musi istnieć wzajemne zrozumienie i zaufanie, gotowość niesienia pomocy i wysłuchiwania zwierzeń, wzajemne uznanie dla cech osobowości partnera. We wcześniejszych fazach dorastania obowiązuje wyłączność, wierność i bezkompromisowe przywiązanie. Wszelkie odchylenia pod tym względem uważane są za zdradę. Znajduje to niekiedy swój wyraz w przysięgach „wiecznej przyjaźni” i w specjalnym rytuale zawierania przyjaźni jako związku dozgonnego. W późniejszych fazach, a także w okresie młodzieńczym, przyjaźń- staje się bardziej „życiowa”. Przyjaciela czy przyjaciółkę lubi się ze wszystkimi zaletami i wadami. Wzrasta tolerancja w stosunku do wzajemnych błędów i wykroczeń. Przestaje też obowiązywać bezwzględna wyłączność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.