Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Młodzież współczesna i brak jednolitego światopoglądu

Mówiąc o sprzecznościach, które wiążą się ze zmiennością warunków charakterystyczną dla epoki socjalizmu, T. Tomaszewski69 akcentuje ich wielkość: „sprzeczność między rzeczywistością dnia dzisiejszego a pozostałościami dnia wczorajszego i zjawiskami zapowiadającymi dzień jutrzejszy (…) między potrzebami chwili a zadaniami na przyszłość, między potrzebami i zadaniami stale rosnącymi a możliwościami ich realizacji, między interesem osobistym jednostki a interesem społecznym, między zaleceniami odgórnymi a osobistą odpowiedzialnością, między opiniami i informacjami dochodzącymi z różnych źródeł, między systemem uznawanych wartości a postępowaniem praktycznym własnym i cudzym itp. (…) W takim to wewnętrznie nabrzmiałym konfliktami splocie kształtuje się socjalistyczna osobowość młodzieży. Nie są to warunki łatwe i żadną miarą nie mogą działać automatycznie w kierunku kształtowania takiej właśnie osobowości”. Potrzebne jest skuteczne oddziaływanie wychowawcze, które „nie może opierać się na ukrywaniu sprzeczności, lecz tylko na pokazywaniu perspektyw ićh przezwyciężania. Sprzeczności i trudności obiektywne mogą mieć wtedy nawet pozytywny charakter wychowawczy i mogą przyczyniać się do zorganizowania osobowości, zamiast ją dezorganizować”.

Przytoczone badania i opinie potwierdzają poprzednio już omówione tezy, że młodzież współczesna nie posiada jednolitego oblicza światopoglądowego. Kształtują ją zmienne historycznie warunki środowiskowe. Każdy naród ma, można by rzec, własną młodzież, o cechach dla niej tylko właściwych, ukształtowanych przez, specyficzne warunki jej życia i rozwoju. Niezależnie od tego, w obrębie każdej narodowości młodzież nie stanowi jednolitej masy, lecz przeciwnie – składa się z bardzo zróżnicowanych grup. Nie wchodząc w szczegóły i pomijając bardziej precyzyjne różnice, można ogólnie stwierdzić na podstawie relacji różnych autorów, że oprócz grup młodzieży sceptycznej i nieufnej, o postawie obojętnej lub negatywnej w stosunku do wymagań i norm społecznych, istnieją liczne grupy młodzieży nastawionej pozytywnie, posiadającej ideały, wiarę w przyszłość i szacunek dla wartości kulturalnych, społecznych i politycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.