Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Młodzież w szkole – dalszy opis

Normy stanowią wytworzone przez daną grupę wzory postępowania, jakiego grupa oczekuje od swoich członków. Dotyczą one różnych spraw. Mogą określać zarówno postawy społeczne i światopoglądowe, jak i sposoby ubierania się, wykonywania pracy, spędzania wolnego czasu itp.9

Przyjmowanie norm grupowych przez członków spotyka się z akceptacją grupy, wyłamywanie się z tych norm pociąga jej dezaprobatę, próby nacisku i różnego rodzaju sankcje karne. Dorastająca młodzież na ogół bardzo usilnie zabiega o akceptację grupy. Gotowa jest postępować wbrew Własnym przekonaniom, byle tylko zyskać uznanie grupy.

Stopień uznania, jakim cieszy się uczeń w klasie wśród współ- kolegów, określa w dużej mierze jego pozycję w hierarchii klasowej. W psychologii społecznej, jak już mówiliśmy, przyjęto mierzyć pozycję w grupie za pomocą skali popularności, posługując się metodą socjome- tryczną (por. rozdz. IX, E, 2 oraz rys. 77). Liczne badania wykazują, że wysokie pozycje wywierają dodatni wpływ na rozwój osobowości jednostki, niskie utrudniają proces uspołecznienia, wywołując zaburzenia w zachowaniu się, konflikty, frustracje. Uczniowie odrzuceni przez społeczność własnej klasy popadają w izolację lub przystają do grup zdeprawowanych, gdzie usiłują zdobyć sobie lepszą pozycję. Istotna jest również sprawa roli, jaką pełni uczeń w klasie. Może to być rola prymusa w nauce, leadera sportowego, aktywisty społecznego, aranżera zabaw, inicjatora wyczynów, błazna klasowego itp. Ta sama jednostka może pełnić w różnych grupach różne role. Z. Zaborowski (op. cit., s. 57) zwraca uwagę na zachodzącą często niezgodność ról, pełnionych przez tę samą jednostkę w różnych grupach, co może stać się źródłem konfliktów i frustracji.

Ogólna atmosfera klasy, na którą m.in. składają się stosunki pomiędzy nauczycielami i młodzieżą, jak również i młodzieży między sobą, wywiera korzystny lub niekorzystny wpływ na dorastających. Młodzież lubi swoją klasę albo jej nie lubi ito nie jest bez znaczenia.

Również psychologowie amerykańscy stwierdzają w swych rozważaniach nad rozwojem życia społecznego dorastającej młodzieży, iż nowoczesna szkoła stanowi niezmiernie ważny czynnik socjalizacji. Społeczne ‘powiązania w klasie mają duże znaczenie dla rozwoju dorastających, zaspokajają bowiem potrzebę uczestnictwa w grupie i uczą stosunków społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.