Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Młodzież i różnice między pokoleniami

Dane w tej tabeli zawierają średnie procenty, obliczone na podstawie obszerniejszej tabeli B. Zazzo (1972, s. 320), obejmującej jeszcze podział dziewcząt i chłopców według typów szkół, czyli różnic społeczno-kulturowych, których wpływ na rozwój jest głównym przedmiotem obszernych badań autorki.

Młodzież francuska, badana przez B. Z a z z o (1972, s. 320), na pytanie o różnice między pokoleniami dała następujące odpowiedzi (tab. 57).

Jak widzimy z podanego w tej tabeli zestawienia, znaczna większość młodzieży stwierdzała istnienie dużych różnic i nawet „przepaści” między pokoleniem własnym a pokoleniem rodziców. Chłopcy i młodzież (do lat 17) ujawnili większe poczucie różnic niż dziewczęta i młodzież starsza (powyżej 17 lat). Duże różnice w wypowiedziach wystąpiły też w zależności od środowiska kulturalnego i typu szkoły: najsilniej poczucie „przepaści” między pokoleniami wystąpiło u chłopców młodszych ze szkół licealnych (59,4%) i u młodzieży młodszej uczącej się zawodu (chłopcy 52,6%, dziewczęta 45%)34, najsłabiej u dziewcząt ze szkół pedagogicznych (30% i 22%) oraz u młodzieży pracującej (ok. 33% w poszczególnych grupach płci i wieku). Z wiekiem poczucie „przepaści” zmniejsza się we wszystkich grupach dziewcząt i chłopców.

Na uwagę zasługuje w tych badaniach wynik świadczący, że na odczuwanie różnicy między pokoleniami wpływa różnica między własnym poziomem kulturalnym młodzieży a poziomem kulturalnym jej rodziców: o „przepaści” mówi 47% młodzieży, której rodzice posiadają tylko świadectwo szkoły początkowej, natomiast 31% młodzieży, której rodzice mają dyplomy uniwersyteckie (s. 322).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.