Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Metoda badania reakcji oddechowych i oporu skóry

Metoda badania reakcji naczyniowo-ruchowych, nazywana pletysmo- graficzną. Pletysmograf (aparat do pomiaru reakcji naczyniowo-rucho- wych) został użyty w badaniach odruchowo-warunkowych po raz pierwszy przez Citowicza w 1918 r. Badanie właściwe poprzedza się wygaszeniem fal „samoistnych” w pletysmografie, które znikają zwykle po kilkakrotnym przeprowadzeniu prób. Jako bodziec bezwarunkowy zwykle stosuje się termofor z wodą gorącą lub z lodem przyłożony do ramienia osoby badanej na okres około 30 sekund. Bodziec warunkowy, najczęściej świetlny lub dźwiękowy, stosuje się na kilka – kilkanaście sekund przed zadziałaniem bodźca bezwarunkowego. Podobnie jak w metodzie ślinowej, zamiast bodźców konkretnych mogą być również stosowane ich odpowiedniki słowne.

Metoda badania reakcji oddechowych, nazywana metcdą pneumogra- ficzną. Pneumograf (aparat do pomiaru reakcji oddechowych) został użyty w badaniach odruchowo-warunkowych po raz pierwszy przez Bechte- rewa. Jako bodziec bezwarunkowy może być stosowany bodziec bólowy, wywołujący zmiany w głębokości oddechu, bodźcami warunkowymi bywają zwykle światła i dźwięki.

Metoda badania zmian oporu skóry, nazywana metodą skórno-galwa- niczną. Zmiany oporu skóry mierzone są za pomocą galwanometru włączonego w obieg prądu elektrycznego, który przepuszcza się przez skórę osoby badanej. Zmiany w oporze skóry zachodzą na skutek zmian w wydzielaniu potu. Występują one z reguły po bodźcu bólowym, który może być stosowany w badaniach jako bodziec bezwarunkowy. Bodźcami warunkowymi bywają światła lub dźwięki stosowane na kilka sekund przed zadziałaniem bodźca bezwarunkowego.

Metoda badania reakcji leukocytamych i metoda badania reakcji źrenicznych

Metoda badania reakcji źrenicznych. Metoda ta polega na warunkowaniu reakcji zwężania źrenic. Reakcja ta występuje na działanie światła. Światło jest więc bodźcem bezwarunkowym. W badaniach poprzedza się je zwykle na 10-15 sekund dźwiękiem jako bodźcem warunkowym.

Metoda badania reakcji sercowo-naczyniowych. Metoda ta polega na warunkowaniu zmian czynności serca (rejestrować można częstość tętna). Bodźcem bezwarunkowym może być bodziec bólowy, a także ucisk na zamknięte gałki oczne (oczno-sercowy objaw Aschnera). Jako bodźce warunkowe bywają używane światła lub dźwięki.

Metoda badania zmian prądów czynnościowych serca, nazywana metodą elektrokardiograficzną. Przedmiotem analizy są w tej metodzie zmiany występujące w elektrokardiogramie. Bodźcem bezwarunkowym może być ból, wysiłek fizyczny lub odpowiedni środek farmakologiczny, bodźcem warunkowym – światło lub dźwięk.

Metoda badania reakcji leukocytamych. Reakcja leukocytarna polega na zwiększeniu liczby leukocytów. Występuje ona po spożyciu pokarmu, a także pod wpływem pewnych środków farmakologicznych. One to właśnie mogą spełniać rolę bodźca bezwarunkowego. Jako bodźce warunkowe stosowane są światła i dźwięki, którymi poprzedza się podanie pokarmu lub środków farmakologicznych.

Inne metody cdwołują się do reakcji ruchowych. Najbardziej znane wśród nich są metody obronne. Metoda badania reakcji obronnych na prąd elektryczny, nazywana metodą obronną. Metoda ta opracowana została przez Protopopowa w 1909 r. Polega ona na warunkowaniu reakcji obronnej na prąd elektryczny. Używając specjalnego aparatu dzieła się prądem elektrycznym na palce kończyny górnej osoby badanej, co wywołuje reakcję obronną w postaci ruchu kończyny, który jest rejestrowany. Bodźcem bezwarunkowym dla mierzonej reakcji jest więc prąd elektryczny. Jako bodźce warunkowe stosuje się światła i dźwięki poprzedzające działanie prądu elektrycznego.

Metoda badania reakcji obronnych mrugania, nazywana metodą mrugania. Metoda ta opracowana została przez Korotkina. Polega ona na warunkowaniu reakcji mrugania występującej pod wpływem podmuchu powietrza skierowanego na rogówkę oka osoby badanej. Rejestruje się ruchy powiek. Bodźcem bezwarunkowym jest podmuch powietrza kierowany na rogówkę oka osoby badanej za pomocą specjalnej aparatury, bodźcami warunkowymi mogą być poprzedzające go światła lub dźwięki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.