Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Mechanizm identyfikacji

Energia ego może być również zużytkowana na kształtowanie nowych kateksji obiektów, dzięki czemu w obrębie ego tworzy się cała sieć pochodnych zainteresowań, postaw i preferencji. Te kateksje ego mogą nie zaspokajać bezpośrednio podstawowych potrzeb organizmu, lecz są połączone asocjacyjnymi więzami z obiektami, które je zaspokajają. Na przykład energia popędu głodu może rozprzestrzeniać się obejmując takie kateksje, jak zamiłowanie do kolekcjonowania przepisów kulinarnych, odwiedzania nietypowych restauracji i zbierania chińskiej porcelany. Takie rozrzutne lokalizowanie kateksji w kierunkach luźno tylko związanych z pierwotnym obiektem popędu jest możliwe dzięki bardziej efektywnemu wykonywaniu przez ego jego podstawowej funkcji, polegającej na zaspokajaniu popędów. Ego dysponuje nadwyżką energii, którą może wykorzystać do innych celów.

Ego, jako władza wykonawcza organizacji, jaką jest osobowość, zużywa także energię na integrowanie wszystkich trzech systemów. Celem tej integracyjnej funkcji ego jest zapewnienie wewnętrznej harmonii w obrębie osobowości, tak by kontakty ego z otoczeniem mogły przebiegać płynnie i efektywnie.

Mechanizm identyfikacji pozwala także na zaopatrzenie w energię systemu superego. Proces ten jest również skomplikowany, a przebiega w następujący sposób. Do pierwszych kateksji niemowlęcia należą kateksje dotyczące jego rodziców. Kateksje te rozwijają się wcześnie i zostają bardzo mocno ugruntowane, ponieważ niemowlę, jeśli chodzi o zaspokojenie jego potrzeb, jest całkowicie zależne od swych rodziców (lub osób zastępujących rodziców). Rodzice pełnią także funkcje wychowawcze: uczą oni dziecko kodeksu moralnego oraz tradycyjnych wartości i ideałów społeczeństwa, w którym wzrasta. Dokonują tego nagradzając dziecko, gdy postępuje ono właściwie, a karząc je, gdy postępuje niewłaściwie. Nagroda jest czymś, co redukuje napięcie lub zapowiada jego redukcję. Cukierek, uśmiech lub miłe słowo mogą być skutecznymi nagrodami. Kara jest czymś, co zwiększa napięcie. Może to być klaps, spojrzenie pełne dezaprobaty lub odmówienie jakiejś przyjemności. W ten sposób dziecko uczy się identyfikować, to jest dostosowywać swoje zachowanie do sankcji i zakazów stosowanych przez rodziców. Dziecko przyswaja sobie imperatywy moralne swych rodziców dzięki swym pierwotnym kateksjom skierowanym na nich jako na tych, którzy zaspokajają jego potrzeby. Dokonuje ono kateksji ich ideałów i stają się one jego ja idealnym: dokonuje kateksji ich zakazów i stają się one jego sumieniem. Tak więc superego uzyskuje dostęp do zasobów energii w id dzięki identyfikacji dziecka z rodzicami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.