Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Ludzie starzy – dalszy opis

Jak to już wyżej powiedziano, przejście na emeryturę stawia zarówno mężczyzn, jak i kobiety wobec poważnych problemów przystosowania się. Składają się na to zmiany w rozkładzie dnia, gorsze zabezpieczenie materialne, inna pozycja i rola społeczna, ograniczenie odpowiedzialności i obniżenie autorytetu, zmiany w stosunkach rodzinnych i gorszy stan zdrowia. Przechodząc na emeryturę ludzie zmuszeni są do nowego spojrzenia na samych siebie i rozwijania nowych sposobów przystosowania się.

Dane uzyskane za pomocą wywiadów, skal ocen i studiów przypadków wskazują na następujące tendencje: Mężczyźni lepiej przystosowani są na ogół ludźmi żonatymi, mają stosunkowo lepsze warunki materialne (odpowiednie dochody i dobre warunki życia ułatwiają uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie). Wykazują oni konstruktywny stosunek do przejścia na emeryturę i nie bronią się przed tym: podejmują więcej pożytecznych zajęć, bardziej realistycznie oceniają własną sytuację i pozycję ludzi starych, więcej podróżują i mają szersze zainteresowania kulturalne. Ich związki uczuciowe z innymi ludźmi są bliższe i bardziej trwałe. Są na ogół zdrowi (a przynajmniej nie bardzo niepokoją się własnym stanem zdrowia) i wykazują więcej konsekwencji w przebiegu pracy zawodowej. Łatwiej akceptują fakt starzenia się i śmierci, słabiej ulegają depresjom, lękom i innym objawom nerwicowym, np. tendencji do izolowania się lub zależności od innych. Jednocześnie ludzie lepiej przystosowani do starości są skłonni do przyjmowania stereotypowych poglądów i postaw: myślą gotowymi, przyswojonymi frazesami, nie odbiegającymi od potocznie formułowanych opinii i postępują zgodnie ze standardowymi normami. Może to być objaw zacofania kulturalnego, albowiem ludzie starzy nie przyjmują nowoczesnego sposobu myślenia i zachowania się. Może to być również wyraz tendencji do prostszego i szybszego myślenia i kontaktowania się z innymi ludźmi. Taką bowiem rolę spełniają w codziennym życiu przysłowia, slogany i inne formy tzw. mądrości ludowej, które pomagają nam w szybkim reagowaniu na określone sytuacje. Politycy i mówcy wiedzą, że znacznie łatwiej mówi się o akceleratorach i hamulcach, aniżeli o skomplikowanych i abstrakcyjnych zagadnieniach ekonomicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.