Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Ludzie starsi są w pracy bardziej powolni, ale dokładniejsi

Ponieważ ludzie starsi starają się dzielić programy swego zachowania na mniejsze fragmenty, można oczekiwać, iż praca ich będzie nie tylko powolniejsza, ale także mniej regularna i równomierna. Doświadczenie posiadane przez osobę starszą zwiększa wprawdzie równomierność pracy, jednak dla uzyskania lepszego rozkładu możliwości starszego człowieka w ciągu całej pracy potrzebne są pewne zmiany w jej organizacji. Należy to uwzględniać w technice szkolenia ludzi starszych. Instruktor powinien nie tylko śledzić bieżący tok pracy, ale uwzględniać potrzebę reorganizacji całego modelu zachowania się. Sprawna praca nie jest bowiem prostą sumą części składowych. Trzeba się uczyć każdej z nich oddzielnie, jednak sprawność uzyskuje się dopiero wtedy, gdy poszczególne części są włączone w szerszą uporządkowaną organizację całości. Przyczyną tego jest wzajemna zależność między widocznymi a ukrytymi elementami procesu zachowania się, a także sposób podziału czasu w zorganizowanym i zaprogramowanym zachowaniu się. Przy wolniejszych procesach percepcyjnych i poznawczych ta wzajemna zależność jest bardziej złożona i nie pozwala na skracanie czasu potrzebnego na poszczególne elementy działania. Reorganizacja pracy osób starszych może stworzyć warunki dla bardziej prawidłowych reakcji dzięki podniesieniu efektywności procesów percepcji, decyzji i weryfikacji. Reorganizacja ta może dotyczyć układu i kolejności poszczególnych elementów wykonywanych zadań. Na przykład, należy dostosować konstrukcję samochodu, ulepszać warunki jazdy i oznakowanie drogi. Należy również zmieniać nawyki, postawy i ruchy, stosowane przy kierowaniu samochodem.

Niektóre badania eksperymentalne wykazują, że ludzie starsi są w pracy bardziej powolni, ale dokładniejsi. W innych eksperymentach, w których użyto podobnych przyrządów, stwierdzono, iż normowanie podnosi w pewnych granicach poziom wykonania, jednak wpływ ten jest słabszy u ludzi starszych niż u młodych. Negatywny wpływ wieku zaznacza się wcześniej przy pracy normowanej. Można oczekiwać, iż szczyt sprawności fizycznej występuje we wcześniejszym wieku, gdy istnieją ograniczenia czasowe, np. w piłce nożnej, w odróżnieniu od golfa, jednak tempo spadku sprawności jest niemal identyczne dla pracy normowanej i nienormowanej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.