Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Koncepcja Kelly’ego – ciąg dalszy

Koncepcja Kelly’ego nie jest jedynym przykładem osiągnięć „trzeciej psychologii”. Bardzo ważne miejsce w systemie współczesnej wiedzy o człowieku zajmuje teoria przetwarzania informacji, której głównymi twórcami są A. Newell, H. A. Simon i O. Tichomirow. Zgodnie z nią człowiek jest układem poznawczym: posiada kilka ważnych cech, takich jak to, iż jego działanie jest celowe, że dysponuje on pamięcią świeżą i trwałą, że tempo operowania informacjami jest określone, że funkcjonuje według pewnego programu. Cechy te w znacznym stopniu determinują ludzkie zachowanie.

Po otrzymaniu zadania człowiek dąży do osiągnięcia celu za pomocą pewnego programu. Zarówno uczeń, rozwiązujący problem „misjonarze i ludożercy”, jak i uczony, odkrywający prawa genetyki, działają według określonego systemu reguł, który nazywa się programem. Głównym celem psychologa jest opisanie programu tak jednoznacznie i kompletnie, aby na podstawie tego opisu można było symulować zachowanie jednostki w komputerze. Znajomość programu umożliwia trafne przewidywanie i wyjaśnienie ludzkiego myślenia i działania. W ciągu ostatnich dwudziestu lat Newell, Simon i ich koledzy dokonali wielu wielkich odkryć na temat tworzenia i stosowania programu przez ludzi. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że odkrycia te są trwałym osiągnięciem współczesnej psychologii.

Mimo to teoria przetwarzania informacji Newella i Simona nie zyskała ogólnego poklasku. Przede wszystkim nie umie ona w pełni przewidzieć i wyjaśnić procesów motywacyjno-emocjonalnych. Zwraca główną uwagę nie na to, dlaczego człowiek działa i co jest dla niego wartościowe, lecz na to, jak on działa. Fakt ten znacznie ogranicza ogólność tej teorii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.