Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Komórki nerwowe człowieka – kontynuacja

Komórki nerwowe tworzą ośrodki, które układają się w ośrodkowym układzie nerwowym w trzy nadrzędne piętra: rdzeń kręgowy (medulla spinalis), pień mózgu (truncus cerebri) i mózg (cerebrum). Pień mózgu i mózg tworzą mózgowie (encephalon) (patrz rys. 9).

Układ nerwowy obwodowy (systema nervosum peripheric cum) składa się z 12 par nerwów mózgowych i 31 par nerwów rdzeniowych, łączących układ ośrodkowy z obwodem ciała. Wśród nerwów mózgowych (nervi cerebrales) istnieje 6 par nerwów ruchowych, przewodzących impulsy z mózgowia na obwód ciała, 3 pary nerwów czuciowych, przewodzących impulsy z obwodu do mózgowia, i 3 pary nerwów mieszanych, przewodzących impulsy w obydwu kierunkach. Wszystkie nerwy rdzeniowe (nervi spinales) zawierają włókna ruchowe i czuciowe.

Układ nerwowy autonomiczny (systema nervosum auto- nomicum) – zwany inaczej wegetacyjnym, wegetatywnym albo współ- czulnym – posiada ośrodki nadrzędne w mózgowiu i rdzeniu kręgowym oraz szereg ugrupowań komórkowych na zewnątrz ośrodkowego układu nerwowego. Zarządza on czynnościami narządów wewnętrznych i dzieli się na dwie części: układ nerwowy współczulny właści- wy (systema sympathicum) oraz przywspółczulny (systema pa- rasympathicum).

Fsychcloga najbardziej interesuje układ ośrodkowy, a szczególnie mózgowie. Zbudowane jest ono z bardzo dużej liczby komórek nerwowych, ocenianej na 9-14 miliardów (Kreiner, 1970). W mózgowiu wyodrębnia się mózg, na który składa się istota szara i biała półkul mózgowych, oraz pień mózgu, obejmujący wszystkie pozostałe części mózgowia4. W pniu mózgu wyróżnia się trzy piętra: górne, do którego zalicza się jądra kresomózgowia i międzymózgowia: piętro środkowe, obejmujące śród- mózgowie: piętro dolne, obejmujące całe tyłomózgowie (cieśń tyłomóz- gowia, tyłomózgowie wtórne – m.in. móżdżek), rdzeniomózgowie (m.in. rdzeń przedłużony).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.