Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Jakimi sposobami społeczeństwo kształtuje swych członków?

Inny zarzut, mniej druzgocący, ma jednak większe znaczenie dla psychologów, w odróżnieniu od psychoanalityków, mianowicie omówione tu teorie psychospołeczne nie określają dokładnie: Jakimi sposobami społeczeństwo kształtuje swych członków?

Tak więc Murray głęboko zainteresowany psychologią powrócił do Stanów i Instytutu Badań Medycznych, gdzie pracował przez rok, do 1927 roku, kiedy na zaproszenie Uniwersytetu Harvarda objął na tej uczelni stanowisko wykładowcy psychologii. Ten niekonwencjonalny wybór niezwykłego człowieka, nie mającego formalnego przygotowania w zakresie psychologii akademickiej, przez wydział znakomitej uczelni był dziełem Mortona Prince’a, który właśnie założył Harwardzką Klinikę Psychologiczną (Harvard Psychological Clinic). Klinika ta została ufundowana z wyraźnie sformułowanym zastrzeżeniem, że będzie się zajmować badaniem i nauczaniem psychopatologii i psychologii dynamicznej: Prince poszukując młodego i obiecującego uczonego, który pokierowałby pracami tej kliniki, wybrał Murraya. W 1928 roku Murraya mianowano zastępcą profesora i dyrektorem Kliniki Psychologicznej, a w 1937 roku – profesorem nadzwyczajnym. Był on jednym z człon- ków-założycieli Bostońskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (Boston Psychoanalytic Society), a w 1935 roku ukończył swój trening psychoanalityczny, który odbywał pod kierunkiem Franza Alexandra i Hansa Sachsa. Fascynujący opis swej treningowej analizy i swych postaw wobec psychoanalizy przedstawił Murray w artykule, który ukazał się w zbiorze poświęconym tematowi „psychologowie a psychoanaliza” (Murray, 1940).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.