Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

INTEGRACJA CZASOWA

Zaawansowany wiek zakłóca zwykle w poważnym stopniu umiejętność śledzenia biegu zdarzeń. W eksperymencie prosty pomiar integracji czasowej polegał na przedstawieniu badanemu kolejno serii kart, zawierających pewne układy kropek. Po obejrzeniu całej serii badany miał wskazać miejsca na kartach, w których kropki występowały tylko jeden raz w całej serii (9). Pomijając drobne odchylenia, wyniki eksperymentu wykazują, że ludzie starsi robili więcej błędów, pracowali wolniej i wymagali więcej informacji. Ludzie starsi częściej zapominali, że przed odpowiedzią należy nacisnąć przycisk. Podobne zjawisko występuje wtedy, gdy badany jest zmęczony: zakres jego uwagi zawęża się wówczas i opuszcza on pewne szczegóły. W przebiegu zachowania się występują luki, a pozostają w nim tylko ważne elementy. Pod wpływem zmęczenia bądź w stanie napięcia nerwowego zapominamy o włączeniu świateł w samochodzie przed startem albo o pewnych sprawunkach w czasie robienia zakupów. Gorszy przebieg centralnych procesów organizujących zachowanie się może być częściowo spowodowany wzrastającą nadmiernie aktywnością nerwową („szum” nerwowy), która zakłóca ustalone wzory działania będące podstawą sprawnego i zintegrowanego w czasie zachowania, tak jak nadmiar słów zaciemnia sens zdania.

Wpływ procesu starzenia się na intelektualne funkcje wyższego rzędu badano za pomocą starannie opracowanych pomiarów integracji czasowej. Badany otrzymywał serie kart, na których różne litery alfabetu były ułożone w szeregi i kolumny (10 -12). Każda seria składała się z 6 kart. Karty jednej serii zawierały różne litery ułożone według jednolitej dla całej serii zasady.

Po obejrzeniu jednej serii kart badani określali, które z dziesięciu kart kontrolnych należy zaliczyć do tej serii. Po dokładnym wyjaśnieniu całej procedury badania, przedstawiano dwie próbne serie i karty kontrolne. Następnie przystępowano do właściwego badania, przy czym każda następna seria była trudniejsza od poprzedniej. Ponadto badany powinien był opisać cechy charakterystyczne układu liter każdej serii. Osoby starsze wykonywały zadanie wyraźnie gorzej, a wszyscy ci, którzy wykazali całkowitą niezdolność wykonania, byli ludźmi starymi. Badania te ujawniły lepiej niż inne negatywny wpływ wieku na działalność intelektualną. Test ten badał u większości ludzi granice ich intelektualnych zdolności: ustalony był bowiem czas oglądania każdej karty, serie były krótkie, zadanie było dla badanych nieznane. Ponadto wymogi zadania dotyczyły nie tylko rozróżnienia abstrakcyjnych związków w układzie liter, ale także ustalenia wstępnej hipotezy dla każdej kolejnej serii i wyeliminowania hipotez fałszywych. W badaniu tym wykazano jasno rolę, jaką w sprawności umysłowej odgrywają zdolności werbalne, ponieważ korelacja między percepcją a werbalizacją była niemal doskonała.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.