Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Indywidualne właściwości neurodynamiczne uczniów

Celem naszych badań było wyjaśnienie wpływu indywidualnych właściwości typologicznych dynamiki procesów nerwowych na pracę umysłową uczniów. Przy tym właściwości neuro- dynamiczne uczniów badano w trakcie pracy umysłowej, podczas wykonywania przez nich prostych „sformalizowanych” operacji umysłowych. Następnie badano wpływ, Jaki wywierają wykryte właściwości na przebieg bardziej skomplikowanej, „twórczej” pracy umysłowej.

Indywidualne właściwości neurodynamiczne uczniów badano komplikując środkowe ogniwo reakcji ruchowych. Przed zareagowaniem na bodziec wzrokowy naciśnięciem klucza reakcyjnego osoba badana musiała wykonać proste operacje umysłowe. Skład i kolejność wykonywania operacji były takie same dla wszystkich osób badanych. Skuteczność wykonania tych operacji nie zależała od jakichś specjalnych wiadomości i umiejętności. Z tego punktu widzenia wszyscy uczniowie mieli równe szanse. Dokładny opis techniki badania zamieszczono we wcześniejszej pracy (Małkow, 1960).

Następnie kontynuując ten kierunek, stosowaliśmy techniki papierowe dla diagnozy neurodynamicznych właściwości pracy umysłowej uczniów. W pierwszym wariancie tej serii uczniowie otrzymywali tablice, na których były wydrukowane kolumny liczb cyfrowych. Zadanie osób badanych polegało na jak najszybszym, bezbłędnym pomnożeniu dwóch pierwszych cyfr każdej liczby, zaś ich iloczynu przez trzecią cyfrę. Osoba badana głośno podawała wynik końcowy obliczeń, odpowiedzi właściwe wzmacniano wyrazem „tak”. Liczbę pomnożonych elementów i popełnionych przy tym błędów rejestrowano co 5 minut przez cały czas trwania 45-minutowego eksperymentu. Wskaźnikiem ruchliwości procesów nerwowych była w powyższych badaniach liczba prawidłowych odpowiedzi ustnych, udzielonych przez osoby badane podczas pierwszych 5 minut eksperymentu. Wskaźnikiem wydolności układu nerwowego w sytuacji długotrwałego skoncentrowanego pobudzenia była ogólna „wydajność” pracy umysłowej podczas 45 minut pracy z tablicami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.