Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

IDEOLOGIA SEKSIZMU

Zmiany w tradycyjnym pojmowaniu ról mężczyzny i kobiety nie dokonały się bez walki. Wcześniejsze praktyki były odzwierciedleniem przekonań, które później określono jako seksizm – pogląd, iż jedna płeć (zwykle żeńska) jest gorsza od drugiej. Seksizm jest podobny do rasizmu, ponieważ dotyczy całej kategorii osób, opiera się na cechach fizycznych oraz ogranicza społeczne i ekonomiczne możliwości pewnej grupy społeczeństwa.

Ideologia seksizmu wywodzi się z przekonania, że mężczyźni są w sposób naturalny nadrzędni w stosunku do kobiet. Główne religie świata podtrzymują ten pogląd. Potwierdza go Stary Testament („Błogosławiony jesteś, Panie nasz, Królu Wszechświata, który nie urodziłeś się kobietą”), Nowy Testament („Mężczyzna jest obrazem Boga i odbiciem jego chwały: ale kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny”) i Koran („Mężczyźni są doskonalsi od kobiet, bo mają cechy, w których Bóg przekazał im wyższość”).

Seksizm przypomina rasizm również pod tym względem, że występuje nie tylko w formie osobistej, ale także instytucjonalnej. Innymi słowy, przekonanie o wewnętrznej wyższości płci męskiej przenika strukturę społeczeństwa, wpływając na społeczne i ekonomiczne możliwości kobiet.

Niektórzy uznają seksizm instytucjonalny za bardziej szkodliwy niż seksizm osobisty, ponieważ z jednostkami uprzedzonymi do kobiet i dyskryminującymi je można próbować dyskutować czy wpływać na zmianę poglądów, ale znacznie trudniej odnieść się w taki bezpośredni sposób do seksizmu instytucjonalnego (podobnie jak do rasizmu instytucjonalnego). Policja i straż pożarna, na przykład, to dwie instytucje, które tradycyjnie wykluczały kobiety ze swoich szeregów, choć niektóre kobiety niewątpliwie byłyby zdolne wykonywać te zawody. Rządowe programy działań afirmujących, wymierzone przeciwko rasizmowi (patrz rozdz. 11), próbują również naprawić skutki seksizmu w polityce zatrudnienia.

Seksizm jest także mocno osadzony w języku angielskim. Na przykład: kiedy rodzaj rzeczownika jest nieznany, stosuje się zaimek rodzaju męskiego. Takie praktyki lingwistyczne pokazują, jak szerokim, a jednocześnie subtelnym zjawiskiem jest seksizm. Od kilku lat pisarze i wydawcy w różny sposób usiłują wyeliminować seksizm z języka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.