Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Identyfikacja w rodzinie rzeczywistej u rodziców

Mężowie Żony wskaźniki istnienie brak brak możliwości określenia stnienie brak brak możliwości określenia suma % % suma % suma % suma % suma % ze sobą 14 46,7 10 33,3 6 20 16 53,3 7 23,3 7 23,3 z żoną (mężem) 0 0 24 80 6 20 1 3,3 22 73,3 7 23,3 z dzieckiem zdrowym 8 26,7 16 53,3 6 20 1 3,3 22 73,3 7 23,3 z dzieckiem chorym 1 3,3 23 76,7 6 20 4 13,3 19 63,3 7 23,3 z osobą dodaną 0 0 24 80 6 20 1 3,3 22 73,3 7 23,3

W połowie przypadków rodzice identyfikują się w rodzinie rzeczywistej z własną osobą. Na szczególną jednak uwagę zasługuje to, że 27% ojców identyfikuje się z dziećmi zdrowymi. Taka identyfikacja regresywna wskazuje na poczucie bezsilności, potrzebę doznawania opieki i chęć ucieczki od trudnych sytuacji, którym nie można sprostać. W jednym przypadku istnieje identyfikacja z dzieckiem chorym. Ta identyfikacja spowodowana może być poczuciem winy i chęcią „zastąpienia” chorego dziecka w chorobie. 13% matek identyfikuje się z dziećmi chorymi, tylko jedna matka ze zdrowym. Identyfikacja z dziećmi chorymi, to chęć „zastąpienia” chorych, cierpiących dzieci. Wskazuje ona również na poczucie winy za chorobę.

Mężowie Żony wskaźniki istnienie brak brak możliwości określenia istnienie brak brak możliwoś ci określenia suma % suma % suma % suma % suma % suma % z dorosłym tej samej płci 5 16,7 i 3,3 24 80 4 13,3 3 10 23 76,7 z dorosłym płci przeciwnej 0 0 6 20 24 80 2 6,7 5 16,7 23 76,7 z dzieckiem tej samej płci 1 3,3 5 16,7 24 80 0 0 7 23,3 23 76,7 z dzieckiem płci przeciwnej 1 3,3 5 16,7 24 80 1 3,3 6 20 23 76,7 17% mężów i 13% żon identyfikuje się w rodzinie fikcyjnej z osobami dorosłymi tej samej płci. Identyfikują się więc z własną osobą – jednak w rodzinie, w której nie ma choroby. W dwóch przypadkach matki identyfikują się z osobą płci przeciwnej. Może to się wiązać z poczuciem braku akceptacji swojego ciała, jak również poczucia mniejszego obciążenia u mężczyzn.

Analizując łącznie identyfikację regresywną u ojców i matek (pomijając identyfikację z dzieckiem chorym na rysunku rodziny rzeczywistej), można stwierdzić, że co trzeci ojciec i co piętnasta matka doświadczają bezsilności oraz nie są w stanie sprostać trudnej sytuacji i chcą z niej zrezygnować.

Dzieci chore Dzieci zdrowe wskaźniki istnienie brak brak możliwości określenia istnienie brak brak możliwości określenia suma % suma % suma % suma % suma % suma % żywa emocjonalność 22 73,3 8 26,7 0 0 28 93,3 2 6,7 0 0 podwyższony niepokój 21 70 9 30 0 0 14 46,7 16 53,3 0 0 agresja 10 33,3 20 66,7 0 0 7 23,3 23 7 0 0 niepokój połączony z agresją 5 16,7 25 83,3 0 0 6 20 24 80 0 0 27% badanych dzieci chorych (7% zdrowych) ujawnia stłumienie emocjonalne, brak spontaniczności i witalności. 70% dzieci chorych (47% zdrowych) ujawnia podwyższony niepokój. Oznacza to, że tylko niemal co czwarte chore dziecko i co drugie zdrowe nie jest wewnętrznie napięte, drażliwe, wybuchowe, skłonne do zamartwień, mniej odporne na sytuacje stresowe. W rysunkach dzieci chorych (33%) częściej niż u dzieci zdrowych (23%) występują wskaźniki agresji (silny nacisk kredki, rysowanie bardzo dużych postaci). Dzieci te przeżywają sytuacje konfliktowe, mają poczucie niezadowolenia z siebie, z wyglądu swojego ciała. Nieznacznie więcej dzieci zdrowych (20%) niż chorych (17%) ujawnia wskaźniki niepokoju połączonego z agresją. Istnienie tych wskaźników mówi nam o poczuciu małej wartości i poczuciu winy.

W wymiarze funkcjonowania emocjonalnego (podwyższony niepokój, agresja) w sytuacji wpływu choroby białaczkowej gorsze samopoczucie ujawniają dzieci chore.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.