Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Grupy koleżeńskie

Tak nazywa się grupy nieformalne, bardziej liczne niż paczki i mniej od nich ekskluzywne. Ich członkowie dobierają się ze względu na jakieś pokrewieństwo kulturowe, podobne poglądy i zainteresowania, ale nie wszyscy są w jednakowym stopniu ze sobą zaprzyj jaźnieni. Grupa taka tworzy się zazwyczaj z paczki dzięki przyjmowaniu do niej coraz nowych członków.

W przeciwieństwie do dobrze zorganizowanych grup dziecięcych, koleżeńskie grupy młodzieżowe posiadają bardziej luźną strukturę organizacyjną. Nie ma w nich przywódcy ani zaplanowanej działalności. Atrakcyjność ich polega na wspólnym spędzaniu wolnego czasu, spełnianiu wielu zwykłych czynności, głównie o charakterze towarzyskim.

Bandy. Tej nazwy używa się W dwojakim znaczeniu: 1) Każdą nieco większą grupę dzieci w wieku szkolnym nazywa się nieraz potocznie „bandą dzieciaków” lub chłopaków”. W psychologii nazwa ta obejmuje bardziej zwarte i zorganizowane zabawowe grupy dzieci w młodszym wieku szkolnym (do 12 lat). 2) W znaczeniu drugim, bardziej specyficznym, o które nam tutaj chodzi, nazwa „banda” odnosi się już do zjawiska O charakterze negatywnym: dotyczy tych grup młodzieżowych (głównie chłopców, rzadziej grup mieszanych lub składających się z dziewcząt), które zrzeszają osobników zaniedbywanych i odrzucanych w złym środowisku domowym, nie akceptowanych społecznie przez rówieśników W szkole. Szukają oni zaspokojenia swych potrzeb społecznych, głównie przynależności i uznania, a także współuczestnictwa w grupie rówieśniczej, wśród podobnych sobie nieletnich źle przystosowanych, wykolejonych (tzw. selekcja negatywna)4, wkraczających stopniowo ńa drogę przestępstwa. W tym sensie „banda” oznaczą często bandę przestępczą. Nie będziemy się nią tutaj bliżej: zajmować, ponieważ stanowi ona część szerszej i specyficznej problematyki – przestępczości nieletnich:41. Wskażemy jedynie, że bandy młodocianych są podobne pod wieloma względami do paczek, ale kładą większy nacisk na osiąganie Specyficznych dla każdej bandy celów (seksualnych, sportowych, przestępczych, agresywnych): wymagają większej solidarności i lojalności od swych członków, utrzymują bardziej wrogą, buntowniczą i konspiracyjną postawę wobec dorosłych. W przeciwieństwie do paczek, rola przy\yódcy ‚w bandzie jest silnie zaznaczona. Leaderzy posiadają duży autorytet i Wymagają od członków bezwzględnego posłuszeństwa i uległości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.