Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest nadal zabawa, chociaż nie jest ona jedyną dziedziną jego działalności. Wraz z wiekiem coraz większego znaczenia w życiu dziecka nabierają rozmaite zajęcia, które m.in. przygotowują je do podejmowania nowych obowiązków. Elementy nauki i pracy tkwią zresztą także w różnorodnych zabawach dzieci: na ich wzajemny związek zwróciliśmy jut uwagę w rozdziale VIL

W trzeciej fazie wieku przedszkolnego niektóre formy nauki i pracy zostają wyodrębnione w postaci czynności specyficznych. Dziecko na przykład pełni dyżury w swojej grupie, pomaga matce w zajęciach przy gospodarstwie domowym, uczy się na pamięć wierszyka z okazji imienin lub innych uroczystości, czy też ćwiczy odwzorowywanie „szlaczków” lub „literek”. Trudno ocenić, w jakiej mierze dziecko traktuje te czynności ludycznie, w jakiej zaś poważnie, wkładając wysiłek w ich finalizację.

W każdym razie wraz z wiekiem obserwuje się u dziecka zmianę postawy wobec własnych czynności, ich przebiegu i efektu, niezależnie nawet od charakteru tych czynności. Dziecko traktuje to, co robi, coraz bardziej na serio, z poczuciem odpowiedzialności za swoje „dzieło”. Wstępując do szkoły jest już całkiem zdolne do podejmowania czynności intencjonalnych, tj. takich, w których toku zmierza do określonego celu i wyniku, usiłując przy tym przezwyciężyć ewentualne przeszkody utrudniające wykonanie zadania. i

Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie i bo- gate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w sto- i sunku do zabawy małego dziecka. Od zabaw indywidualnych i samotnych dzieci przechodzą do zabaw zespołowych bawią się w grupie, ucząc się j stopniowo podporządkowywać swe życzenia i chęci projektom i postępowaniu innych dzieci oraz przyjętym z góry regułom i zasadom wspólnej j zabawy. Omówimy najbardziej typowe dla tego okresu rodzaje zabaw: | zabawę tematyczną i konstrukcyjną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.