Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Eksperymenty a rola dojrzewania – kontynuacja

Bardzo wiele eksperymentów przeprowadzono z parami bliźniąt jedno- jajowych, ćwicząc jedno z nich wcześniej, a drugie później w tych samych czynnościach. Znane są tu zwłaszcza badania Arnolda Gesella i Heleny Thompson25, w których dwie bliźniaczki ćwiczono we wspinaniu się na małe pięciostopniowe schodki. W chwili rozpoczęcia .eksperymentu, gdy dziewczynki miały po 46 tygodni, żadna z nich nie umiała nawet umieścić stopy lub kolana na pierwszym stopniu. Jedną z bliźniaczek, T (od trained), ćwiczono codziennie przez 10 minut we wspinaniu się na schody, podczas gdy druga, C (kontrolna), nie przechodziła żadnych ćwiczeń. Po 6 tygodniach T umiała wspiąć się na schodki w czasie ok. 25 sekund, C zaś – tylko położyć lewe kolano na pierwszym stopniu. Wówczas przerwano ćwiczenia T, a po tygodniu zaczęto ćwiczyć C, która po 2 tygodniach doszła do lepszych wyników niż T po sześciu. W tydzień później, gdy T i C miały po 56 tygodni, osiągały we wspinaniu prawie jednakowe rezultaty wspięcie się na schodki zajęło T 13,8 sekundy, a C – 13,9 sek. Fakt, że jedna z bliźniaczek przeszła trzy razy więcej specjalnych ćwiczeń niż druga, nie odegrał w rozwoju danej czynności większej roli.

Tak więc badania Gesella wykazały, że rozwój takich czynności, jak wspinanie się na schodki, skakanie itp., zależy od dojrzewania: przed osiągnięciem przez dziecko gotowości pod tym względem ćwiczenie jest mało skuteczne.

Dowodzą tego także dodatkowe eksperymenty, jakie na bliźniaczkach T i C z badań Gesella przeprowadziła Josephine R. Hilgard (por E. R. Hilgard, 1972, s. 115), gdy dziewczynki miały po 4 lata. Stosując plan eksperymentów Gesella, ćwiczono na przemian obie bliźniaczki w następujących umiejętnościach: wycinanie nożyczkami, powtarzanie z pamięci cyfr, uczenie się cyfr, rzucanie kółkiem oraz utrzymywanie równowagi przy chodzeniu po deskach różnej szerokości. „Typowy wynik był taki, że obie bliźniaczki odnosiły korzyści z ćwiczeń, lecz ta, którą ćwiczono później, zyskiwała więcej niż ta, którą ćwiczono wcześniej. Po zaprzestaniu ćwiczeń obie bliźniaczki traciły nabyte umiejętności, a uzyskiwane wyniki spadały do poziomu typowego dla dzieci na tym samym etapie rozwoju”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.