Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Dobór trójki dzieci był podyktowany ich specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz obniżoną dojrzałością szkolną do nauki tego przedmiotu.

Robert – 10 lat: ma trudności z koncentracją, zapomina o przynoszeniu materiałów klasowych oraz zadań domowych: ma duże braki w matematyce: buntuje się i broni przed uczeniem się.

Kasia – 9 lat: jej poziom intelektualny jest niższy od przeciętnego: ma trudności w czytaniu: myli podobne litery: popełnia błędy słuchowe w pisaniu ze słuchu.

Maciek – 7 lat: ma nadpobudliwość ruchową, wady mowy, zaburzenia funkcji percepcyjnych i motorycznych: jego dojrzałość szkolna w pisaniu i czytaniu oraz w matematyce jest obniżona.

Zastosowano metody i testy diagnostyczne autorstwa E. Grusz- czyk-Kolczyńskiej. Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica:

Robert – chłopiec jest bardziej wyciszony i samodzielny, nastąpiła poprawa w roli ucznia: pamięta o swoich obowiązkach: oceny w szkole są bardziej wyrównane: nieznaczna poprawa w liczeniu.

Kasia – nastąpiły postępy w czytaniu i pisaniu: lepsza integracja lewej i prawej półkuli mózgowej – rysowanie leniwych ósemek, ruchy naprzemienne: wyraźna poprawa w dodawaniu i odejmowaniu, rozumienie konwencji umownej: większa swoboda i spontaniczność.

Maciek – znaczące postępy w liczeniu przedmiotów: rozumienie i respektowanie konwencji umownej: badania równoliczności zbiorów: znaczna poprawa funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

Wyniki badań wskazują, że zastosowanie terapii Musica Medica spowodowało wzmocnienie efektów oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, poprawę dynamiki procesów emocjonalnych oraz jakości nawiązywania kontaktów.

Muzyka nierozerwalnie wiąże się z życiem codziennym, z uczuciami, z pracą, przynosi wspomnienia, opisuje historię i rozwija się wraz z ludźmi. Okazuje się, że preferując słuchanie muzyki, stajemy się własnymi terapeutami, bowiem pośród dźwięków odpoczywamy, poprawiamy sobie nastrój, bawimy się.

Przekonana o wielkim znaczeniu muzyki w życiu człowieka postanowiłam zająć się zbadaniem przydatności nowej metody muzykoterapii. (…)

Badania nad metodą Musica Medica trwają od kilku lat. Dotychczasowe wyniki potwierdzają hipotezę, że równoczesne oddziaływanie akustyczne i somatosensoryczne daje rezultaty, które można zmierzyć. Po stosowaniu tej metody na przykład w szpitalach stwierdza się polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Osobami, które poddałam terapii akustyczno-wibracyjnej, były dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Powodem mojego wyboru jest zrozumienie dla wyjątkowo krzywdzącej sytuacji dzieci, które są zmuszone podejmować naukę w szkole bez należytych kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki. Jestem również pełna uznania dla osiągnięć naukowych prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, która stworzyła autorski program wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz terapii pedagogicznej z zakresu intuicji i kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki. Podstawą podjętych badań była próba odpowiedzi na postawione hipotezy badawcze.

– 1. Terapia akustyczno-wibracyjna ma wpływ na funkcjonowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

– 2. Na wyniki terapii matematycznej ma pozytywny wpływ jednoczesne stosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.