Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Dzieci w wieku szkolnym – pobyt w szpitalu

W przypadku dziecka szkolnego diagnoza i rozpoczęcie leczenia powoduje wiele podobnych skutków jak u dziecka przedszkolnego. W postawie dziecka dominują: separacja (wobec obcych ludzi i otoczenia), strach przed samotnością, zagrożenie integralności ciała (Lansky, List, Ritter-Sterr 1989 s. 897 i nn.). Dzieci szkolne reagują na stres na wiele sposobów. Reakcję początkową mogą mieć bardzo opóźnioną lub mogą reagować natychmiastową paniką. Inne reakcje powodują problemy psychosomatyczne, zwidy nocne, regresje lub „dorosłą akceptację”.

Dzieci szkolne są często bardzo rozmowne i domagają się wielu informacji na temat choroby i leczenia. Mogą stawiać trudne pytania dotyczące przyczyn choroby. Dzieci w tym wieku odczuwają dumę z uczenia się o rzeczach związanych z chorobą – o zabiegach i urządzeniach medycznych. Podawane informacje powinny więc być jasne i konkretne.

Rodzice są często nieprzygotowani do przekazywania dziecku stresujących informacji. Najlepiej jest jednak rozpocząć to przekazywanie od samego początku choroby, bo w przeciwnym razie dziecko będzie się dowiadywało prawdy pytając konsekwentnie. Dzieci bacznie obserwują rodziców i są w stanie wyczuć, że rodzice są nieszczerzy, czy unikają odpowiedzi na ich pytania. Doświadczając silnego napięcia rodziców, odnoszą te uczucia do swojej choroby – a to może powodować u nich uczucie bezna- dziejności. Blotcky i współpracownicy (1985 s. 479 i nn.) zastosowali różne indywidualne i rodzinne miary do 32 pediatrycznych pacjentów z rakiem (w wieku 8-16 lat) i obojga ich rodziców w trzy miesiące po zdiagnozowa- niu dzieci, aby wyodrębnić czynniki, które – w skonfrontowaniu z diagnozą raka – mogły wpłynąć na wczesne poczucie baznadziejności u dziecka. Wysokie wyniki w subiektywnej ocenie stresu u matek i ojców były skorelowane z poczuciem beznadziejności u dzieci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.