Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DZIAŁANIA SPOŁECZNE: UJĘCIE MAXA WEBERA

Weber podkreśla wpływ stylów myślenia na działania społeczne. Idee są w życiu społecznym podstawowymi środkami motywującymi, ponieważ sposób, w jaki ludzie myślą, wpływa zasadniczo na ich zachowanie.

Na przykład: według Webera każde społeczeństwo rozwinęło się z wcześniejszej formy, w której „tradycja” – przekonania przekazywane z pokolenia na pokolenie – była głównym elementem życia zbiorowego. Podejście takie gloryfikowało przeszłość i często wstrzymywało zmianę społeczną. Społeczeństwa współczesne wykazują „racjonalne” podejście do świata, które Weber definiuje jako zwracanie uwagi na skuteczność i odpowiednie relacje między środkami a celami. Takie spojrzenie wybiega w przyszłość i staje się motorem i zachętą do zmian. Zdaniem Webera racjonalność, skuteczność i równowaga między środkami a celami są wyznacznikami współczesnego społeczeństwa.

Podkreślanie racjonalnej skuteczności prowadzi do dominacji formy organizacyjnej zwanej biurokracją (patrz rozdz. 5). Weber zaznacza, że owa struktura organizacyjna jest niezbędna do zapewnienia skuteczności potrzebnej współczesnym społeczeństwom.

Weber sugeruje, że kalwińskie przekonania religijne stały się podstawą rozwoju współczesnego kapitalizmu. Podstawową ideą teologii kalwinizmu jest nauka o predestynacji głosząca, że Bóg wybrał z góry tych, którzy zostaną zbawieni lub potępieni, i że żadne działania ludzi na tym świecie nie mogą zmienić ich przyszłego losu. Choć człowiek nie może wiedzieć, czy zostanie zbawiony, czy potępiony, powodzenie w życiu doczesnym jest odbierane jako znak jego losu w życiu przyszłym. Wyznawcy kalwinizmu wierzą, że Bóg nie pozwoliłby skazanym na wieczne potępienie cieszyć się pomyślnością tu i teraz. Dlatego – twierdzi Weber – wyznawcy kalwinizmu podkreślają znaczenie powodzenia nie tylko ze względu na korzyści materialne, lecz przede wszystkim ze względu na wypełnianie woli Bożej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.