Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DYSKRYMINACJA

Uprzedzenie to termin dotyczący ludzkich postaw i przekonań, dyskryminacja zaś odnosi się do zachowania. Inaczej mówiąc, dyskryminacja to nierówny sposób traktowania ludzi wynikający z oceny ich przynależności do grupy lub kategorii społecznej. Dyskryminacja tradycyjnie wiąże się z zachowaniami, które krzywdzą obiekt (lub obiekty) dyskryminacji.

Terminu dyskryminacja odwrotna używa się ostatnio na określenie sytuacji, w której członkowie pewnej grupy społecznej otrzymują przywileje tylko dlatego, że do niej należą. Pojęcie to – omawiane szerzej w dalszej części tego rozdziału – ma implikacje polityczne i jest dość kontrowersyjne. Określenie „dyskryminacja” zachowuje w niniejszej książce swoje tradycyjne znaczenie.

Związek między uprzedzeniami a dyskryminacją jest złożony. Można być uprzedzonym, ale nie dyskryminować członka grupy mniejszościowej, ponieważ istnieją ograniczenia wynikające z litery prawa, presji społecznej lub z własnego poczucia sprawiedliwości społecznej. Przykładem może być członek lokalnego klubu, który choć nie przepada za imigrantami, głosuje jednak za ich przyjęciem da elitarnego grona, bo uważa, że dyskryminacja jest naganna. W innych sytuacjach ludzie mogą dyskryminować, sami nie mając uprzedzeń: tak było w przypadku firmy Mobil Oil, w której kobietom nie proponowano wysokich stanowisk, obawiając się, że niektórzy klienci mogą się poczuć urażeni z powodu ich własnych uprzedzeń (działalność tej firmy w Arabii Saudyjskiej).

Dyskryminacja nie musi być związana z konkretną osobą. Dyskryminacja instytucjonalna odnosi się do działań, które w zamierzeniu mogły nie być dyskryminujące, ale taki właśnie przyniosły skutek. W Stanach Zjednoczonych, na przykład, trudna sytuacja mieszkaniowa, niedostateczna opieka lekarska oraz ogólnie niższy poziom edukacji uniemożliwiły wielu Amerykanom pochodzenia afrykańskiego zajęcie pozycji zapewniających władzę, dobrobyt oraz wpływy w społeczeństwie. W niektórych przypadkach wynikało to nie tyle z uprzedzeń pojedynczego pracodawcy, ile z dyskryminujących praktyk wplecionych w system społeczny, które wywołały taki sam skutek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.