Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DYNAMIKA OSOBOWOŚCI W TEORII SKINNERA

Aczkolwiek Skinner unika pojęć strukturalnych, wykazuje on tylko lekką niechęć w stosunku do pojęć dynamicznych, czyli motywacyjnych. Uznaje on, że w takiej samej sytuacji dana osoba nie zawsze przejawia to samo zachowanie w tym samym stopniu, i jest przekonany, że powszechne uznanie tego faktu jest głównym powodem ukształtowania się naszego pojęcia motywacji. Ponieważ w pewnych sytuacjach zachowanie bywa na ogół bardzo zmienne, przyjmuje się, że odpowiedzialna za tę zmienność jest pewna siła wewnętrzna. Widzimy na przykład, że dziecko nie zawsze je podany mu pokarm, mówimy więc, że czynność jedzenia zależy nie tylko od obecności pokarmu, lecz także od zmian natężenia głodu. Z drugiej strony stwierdzamy, że odruch kolanowy wywoływany jest z mniej więcej tą samą intensywnością przy każdym uderzeniu w kolano. Nie odczuwamy więc żadnej potrzeby postulowania zmiennego „popędu kolanowego”, ponieważ nie ma nie wyjaśnionej zmienności pod względem siły czy częstości występowania tego odruchu.

Jak już wspomnieliśmy, Skinner jest przekonany, że nawet wtedy, gdy w zachowaniu występuje ten typ zmienności, postulowanie wewnętrznej aktywizującej siły nadal jest niepotrzebne, a często mylące, gdyż i tak pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, od czego zależy natężenie tej siły. Na przykład można zapytać o przyczynę głodu wspomnianego dziecka. Odpowiedź na to pytanie jest niezbędna, ponieważ dopiero wtedy będziemy mogli ocenić natężenie tej siły, co umożliwi sformułowanie przewidywań dotyczących intensywności związanego z nią zachowania. Skinner wskazuje, że zadowalająca odpowiedź wymaga na pewnym etapie wykrycia zmiennej środowiskowej, z którą ta wewnętrzna siła jest związana, tak jak na przykład głód wiąże się z pozbawieniem pokarmu. Po co trudzić się wyjaśnianiem zmienności zachowania w kategoriach pewnego stanu wewnętrznego, którego natężenie trzeba obliczać na podstawie informacji o zmianach zachodzących w środowisku? Dlaczego nie zainteresować się po prostu tą zmienną środowiskową i nie wyjaśniać danego zachowania bezpośrednio? Zgodnie z tą linią rozumowania Skinner traktuje zmienność intensywności zachowania tak samo jak każdy innych aspekt zachowania -jako bezpośredni skutek zmiennej niezależnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.