Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Doświadczenia przeprowadzane przez J. Piageta i B. Inhelder cz. II

Badania.B. Inhelder i J. Piageta (1970), dotyczące sposobów rozwiązywania zadań z zakresu fizyki i chemii, orazL. Johannot (1947) z zakresu matematyki wskazują na to, że przekształcenie operacji konkretnych w operacje formalne, umożliwiające rozumowanie hipotetyczno- -dedukcyjne, nie dokonuje się nagle – jest to długi proces, który rozpoczyna się w wieku 12 lat, a kończy się dopiero w wieku 17 -18 lat.

W okresie tym nie tylko zmienia się metoda rozwiązywania zadań, ale ujawnia się również nowa postawa wobec problemów (por. Inhelder, 1954).

Obserwując jakieś zjawisko, funkcjonujący przyrząd itp., dziecko w młodszym wieku szkolnym interesuje się samymi faktami, można powiedzieć, że chce poznać „praktyczne prawo”: jak działać, jak zrobić, żeby osiągnąć taki wynik itp. Młodzież natomiast docieka prawdy ogólnej, która kryje się za faktami, interesuje się tym, czy stwierdzony fakt zgodny jest z dotychczasową wiedzą, stara się wykryć ogólne prawo kierujące danym zjawiskiem. W tym celu przeprowadza coraz bardziej systematyczne doświadczenia, planowo rejestruje wszystkie możliwe kom binacje (cech przedmiotów, czynników wchodzących w grą w danym zjawisku, stosunków między różnymi czynnikami itp.).

Jeśli np. polecimy dzieciom ułożyć żetony w kilku kolorach po dwa we wszystkich możliwych kombinacjach, to dzieci do 12 lat, posługując się metodą prób i błędów, dobierają przypadkowo pary żetonów i poprzestają na kilku kombinacjach. Młodzież natomiast stara się wyczerpać wszystkie możliwe zestawienia, systematycznie kombinując kolory, np. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 itd. W innym eksperymencie dawano badanym 5 naczyń zawierających płyny bezbarwne i bezwonne, w osobnym naczyniu pokazywano kolor, który należało uzyskać przez, mieszanie płynów (za pomocą kroplomierza). Na poziomie’ operacji konkretnych dziecko łączy niekompletne zestawy lub też miesza w ogóle wszystko. Natomiast ok. 14 -15 r.ż. badany dochodzi do wykrycia wszystkich zestawów i do stwierdzenia, że płyny 1-3-5 dają żądany kolor, płyn 4 odbarwia, a 2 jest płynem neutralnym (Piaget, Inhelder, 1967, s. 187 -188).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.