Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DOJRZEWANIE A UCZENIE SIĘ

Jak widzimy, analiza dwóch podstawowych procesów rozwojowych, jakimi są: dojrzewanie i uczenie się, pokazuje, że przeciwstawianie ich sobie jako odrębnych elementów rozwoju jest niesłuszne. Wzajemne stosunki między dojrzewaniem a uczeniem się są o wiele bardziej złożone, niż pierwotnie przypuszczano. Toteż obecnie psychologowie koncentrują uwagę na mechanizmach interakcji dojrzewania i uczenia się, ich wzajemnego powiązania i współzależności, które komplikują się coraz bardziej wraz z wiekiem rozwijającego się organizmu i w zależności od różnych innych czynników i warunków, o których będzie dalej mowa.

Podkreślają to bardzo wyraźnie psychologowie radzieccy już od czasów pierwszych koncepcji rozwoju L. S. Wygotskiego (por. rozdz. II, C). L. S. R u b i n s z t e j n na przykład pisze na ten temat: „W procesie rozwoju indywidualnego odgrywa oczywiście pewną rolę dojrzewanie. Jest rzeczą nie mniej oczywistą, że gra w nim określoną rolę również uczenie się. Cały problem polega na tym, aby właściwie określić ich wzajemne stosunki. Klucz do rozwiązania tego problemu zawiera się w tezie, która czerwoną nicią przewija się przez cały nasz sposób traktowania rozwoju psychiki, a-mianowicie, że funkcje psychiczne kształtują się w samym procesie swego funkcjonowania i w sposób istotny zależą od tej obiektywnej treści, na której się kształtują (…) Dziecko nie dojrzewa najpierw, a później się uczy i wychowuje: dojrzewa ono wychowując się i ucząc, tzn. przyswajając sobie pod kierownictwem dorosłych treść kultury stworzonej przez ludzkość. Dziecko nie rozwija się i wychowuje, lecz rozwija się wychowując się i ucząc, tzn. samo dojrzewanie i rozwój dziecka w procesie nauczania nie tylko się przejawia, ale i dokonuje. Organizm rozwija się funkcjonując, człowiek dorosły rozwija się pracując: dziecko rozwija się wychowując się i ucząc. Na tym polega główne prawo rozwoju psychicznego dziecka (…) Uczenie się nie tylko nadbudowuje się nad rozwojem w miarę tego, jak dojrzewanie stwarza do tego gotowość, lecz i samo wpływa na przebieg dojrzewania i rozwoju” (Rubinsztejn, 1962, s. 211-212).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.