Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DEWIACJA I SPOŁECZEŃSTWO CZ. II

Socjologiczne wyjaśnienie dewiacji koncentruje się zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Na poziomie mikro teoria zróżnicowanych powiązań bada interakcję z osobą przejawiającą zachowania dewiacyjne, co w konsekwencji prowadzi do przyswojenia dewiacyjnych norm, wartości i działań. Teoria kontroli podkreśla brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych jednostki i społeczeństwa, mechanizmów, które pozwoliłyby ludziom uniknąć możliwych zachowań przestępczych. W rozdziale tym omówiliśmy wady i zalety tych teorii.

Teoria napięć strukturalnych dotyczy poziomu makro. Głosi ona, że do dewiacji prowadzi brak zgodności między celami kulturowymi a dostępnymi środkami strukturalnymi, które zapewniają osiąganie tych celów. Teoria ta wyróżnia takie formy dewiacji, jak innowacja, rytualizm, wycofanie się i bunt. Z kolei zwolennicy teorii konfliktu twierdzą, że przestępczość wynika z nierówności kapitalistycznego systemu ekonomicznego. Teoria naznaczania koncentruje się na znaczeniu definiowania pewnych zachowań jako dewiacyjne i określania mianem dewiantów osób, które wykazują takie zachowania. Podkreśla społeczne tworzenie dewiacji. Omówiliśmy wady i zalety również tych teorii.

Następnie opisaliśmy różne typy przestępstw zdefiniowanych głównie przez FBI oraz przedstawiliśmy częstotliwość ich występowania. Przestępstwa przeciwko mieniu zdarzają się mniej więcej dziesięć razy częściej niż przestępstwa przeciwko osobom (związane z przemocą). Przestępstwa są częstsze w obszarach metropolitalnych: Stany Zjednoczone przodują pod względem ich liczby. Przestępcy są najczęściej nastolatkami lub ludźmi bardzo młodymi, mężczyznami i – z wyjątkiem przestępstw „białych kołnierzyków” – pochodzą z klasy niższej i robotniczej. Dane statystyczne dotyczące przestępstw „białych kołnierzyków” i przestępstw „bez ofiar” są niewystarczające, ponieważ akty te nie znalazły się w indeksie FBI.

Opisaliśmy różne aspekty systemu wymierzania sprawiedliwości. System ten obejmuje policję, sądy, wyroki w zawieszeniu, więziennictwo i zwolnienia warunkowe. Omówiliśmy także argumenty za i przeciw karze śmierci.

W końcu, zbadaliśmy społeczne konsekwencje dewiacji. Określenie kogoś mianem dewianta prowadzi do uzyskania stygmatu społecznego, który wpływa na sposób, w jaki ludzie traktują siebie i w jaki są traktowani przez innych. Odnotowaliśmy również rolę dewiacji w definiowaniu moralnych granic społeczeństwa, we wzmacnianiu siły moralnej zachowań dopuszczalnych i we wzmacnianiu solidarności społecznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.