Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

CZYNNIKI ROZWOJU DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM CZ. II

Psychologia kliniczna dostarczyła danych, z których wynika, iż część trudności Uwarunkowana jest działaniem patogennych czynników biologicznych, ale jednocześnie stwierdza się, iż wyrównanie tych zaburzeń osiągnąć można w procesie terapeutycznego oddziaływania na dzieci i sto-r sowania specjalnych, metod nauczania i wychowania odpowiednio dobranych do każdego rodzaju zaburzeń (Nartowska, 1972: Spionek 1971, 1973). Sprawa więc czynników oddziałujących na rozwój psychofizyczny dzieci w Wieku szkolnym jest niezwykle złożona. Zachodzi pytanie, które z nich odgrywają szczególnie istotną, a może dominującą rolę?

Ze współczesnych badań psychologicznych nad zagadnieniem dojrzałości szkolnej (omówione one zostały w rozdz. VIII) oraz nad zjawiskiem, nierówności i opóźnień rozwojowych u dzieci wstępujących dó szkoły i następnie uczących się w niej (Nartowska, 1972: Słyszowa, 1971, 1974: Spionek, 1970, 1973: Tyszkowa, 1964) można wysnuć wniosek, iż wiek ale słabych jeszcze fizycznie. Psychologowie kliniczni zwracają, uwagę, iż decyzja taka oznaczałaby także zwiększone trudności u dzieci z niedoborami rozwojowymi. Por. H. Spionek Zagadnienie sześciolatków w szkole w świetle psychologii klinicznej. „Nowa Szkoła” 1972, ńr 12.

Wyrównaniu tych zaburzeń i niedoborów rozwojowych służy współcześnie akcja wczesnych zapisów do klasy’ I, omówiona szerzej w rozdz, VIII, oraz praca z grupami dzieci, u których w toku tych zapisów zostały stwierdzone pewne odchylenia rozwojowe, realizowana według specjalnego programu w przygotowawczych ogniskach przedszkolnych. Por. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej w ogniskach przedszkolnych (przygotowawczych). Opracował zespół: L. Wołoszynowa, H. Nartowska, T. Domaniewska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Warszawa 1972, PZWS. rozpoczęcia przez dzieci nauki w szkole, wahający się w granicach (jak to jest obecnie w Polsce) jednego lub ok. dwu lat, nie wydaje się jedynym czynnikiem determinującym tempo i poziom rozwoju dzieci w wieku szkolnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.