Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Czym są geny?

Geny są to… Strukturalnie, geny są złożonymi cząsteczkami kwasu dezoksyrybonukleinowego (w skrócie – DNA). Funkcjonalnie, DNA jest nośnikiem informacji dziedzicznej zarówno w sensie ewolucyjnym, jak i przekazu cech rodziców. W sensie ewolucyjnym cząsteczki DNA przenoszą komunikaty na użytek struktur wiedzy związanych ze skuteczną adaptacją, wyuczoną przez każdy gatunek w ciągu ewolucji biologicznej, która doprowadziła gatunki do ich dzisiejszej postaci (Lorenz, 1965). W sensie dziedziczenia cech rodziców geny są przekaźnikami informacji, niezbędnej żywej istocie do tego, by w określony sposób reagować na określone środowisko. U wszystkich gatunków żywych istot geny mają w istocie te same właściwości strukturalne i funkcjonalne. Jak przekonamy się później, fakt ten umożliwia nam generalizowanie z dużym stopniem pewności danych biologicznych z badań nad zwierzętami na analogiczne sytuacje dotyczące ludzi, dla których uzyskanie podobnych danych byłoby szalenie trudne, jeśli nie w ogóle niemożliwe.

Geny występują w ogromnej liczbie w chromosomach, złożonych z cząsteczek DNA, znajdujących się w jądrze prawie każdej komórki u niemal wszystkich żywych organizmów. Spiralny łańcuch DNA o długości około 108 1 milimetra może zawierać 5000 różnych genów. Callaway (1970) porównał tę wartość z całkowitą długością znajdujących się w każdej komórce ludzkiego ciała łańcuchów DNA, w 46 chromosomach i ustalił, że u ludzi długość ta jest większa około 2000 razy. Oszacowanie średniej liczby różnych genów, zawartych w każdym z tych chromosomów daje liczbę rzędu 20000. Gdyby złączyć końcami ze sobą wszystkie łańcuchy DNA zawarte w ludzkim ciele to – przyjmując, że ciało człowieka składa się w przybliżeniu z 1013 komórek – sięgnęłyby one swą łączną długością poprzez cały układ słoneczny.

Przenoszona przez geny informacja dziedziczna ma oczywiście ogromne znaczenie. Lessing (1967) szacunkowo ustalił, że u człowieka rodzice przekazują poprzez geny informacje, które wypełniłyby około 1000 książek po 500 stron każda. I z wyjątkiem komórek rozrodczych cała ta informacja mieści się w jądrze każdej komórki ciała. Niewątpliwie, jest to spora biblioteka! To jednak, czy cały ten potencjał jest realizowany czy nie, zależy już od innych czynników – przede wszystkim od środowiska, w jakim żyje organizm. By zobaczyć, na czym polega interakcja dziedziczności i środowiska, musimy dowiedzieć się nieco więcej o funkcji, jaką spełniają geny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.