Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Choroba białaczkowa i jej wpływ na ludzi

Choroba białaczkowa nie dotyka tylko samego chorego dziecka, ale zmienia funkcjonowanie całej rodziny. Jednocześnie pozostali członkowie rodziny mają wpływ na sposób przeżywania choroby przez dziecko. Podjęta przeze mnie próba badań dotyczyła całego systemu rodzinnego z u- względnieniem środowiska, w jakim funkcjonuje każdy z członków rodziny. Każda rodzina jest jednak inna, inaczej przeżywa swoją sytuację, dlatego zrodziła się potrzeba wnikliwej analizy funkcjonowania każdej rodziny, w której jest dziecko chore na białaczkę. Propozycję analizy każdego zjawiska, które jest w swojej istocie jedyne i niepowtarzalne, przedstawia fenomenologia, która podkreśla, że aby zrozumieć człowieka, należy wejść w jego subiektywny świat, poznać jego wizję rzeczywistości, cele i plany – – bez jakichkolwiek założeń i hipotez.

Brak hipotez, jako podstawowa zasada podejścia do badań w nurcie fenomenołogiczno-egzystencjalnym, miał uchronić badacza od szczegółowych oczekiwań dotyczących funkcjonowania „rodzin białaczkowych”. Dzięki opisowi każdej rodziny jako całości można było dojść do typologii „rodzin białaczkowych”. Typologię tę „stworzyły” więc same badane rodziny, a nie konstrukt teoretyczny, który mógłby narzucić jednocześnie próbę kategoryzacji. Istniał też inny powód, dla którego nie należało stawiać w pracy hipotez. Było nim przyznanie się do niewiedzy, która dotyczy nie pytania o funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny, w której jest dziecko chore na białaczkę (bowiem literatura na ten temat jest obszerna), ale pytania: Jak funkcjonuje taka rodzina? Takie pytanie w ujęciu systemowym wyznaczyło konieczność szukania możliwie różnych odpowiedzi na sformułowany problem badawczy. W części pierwszej został przedstawiony stan badań nad „rodzinami białaczkowymi”. Jednak badania te nie miały charakteru analiz systemowych, lecz dotyczyły badań poszczególnych osób w rodzinie z dzieckiem chorym na białaczkę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.