Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

BÓLE FANTOMOWE I MUSICA MEDICA

Badano trzech pacjentów po amputacji kończyn dolnych w wieku od 20 do 25 lat: 3 razy w tygodniu: seanse trwały 15, 25 lub 45 minut. Przetworniki były przeważnie przykładane na kikucie, w miejscu występowania bólów fantomowych: z chwilą założenia protez – na mostku lub trzymano je w rękach. Skala bólu od 1 (mocny ból) do 4 (brak bólu): comiesięczne sprawdziany odczuć, samopoczucia i efektów.

Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica: Obserwacja samopoczucia w czasie terapii wskazywała na obniżenie intensywności bólu. Pod koniec terapii bóle fantomowe zostały zlikwidowane. Nastąpiło polepszenie samopoczucia i akceptacja swojej sytuacji związanej z planami na przyszłość.

Jestem pielęgniarką i od kilku lat pracuję w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie na oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu. Jest to jedyny oddział w Polsce o takim profilu. Większość pacjentów to chorzy po amputacjach kończyn. Podwarszawski „Stocer” jest synonimem kompleksowej rehabilitacji. Zasadniczy jego cel – pomoc w cierpieniu, budzenie radości i przywrócenie sprawności – jest realizowany jako wypadkowa złożonego wkładu organizacyjnego i strukturalnego, przede wszystkim jednak jest wynikiem umiejętności i etyki środowiska pracowników medycznych. (…)

Podjęłam się trudnego zadania, jakim jest łagodzenie odczucia bólów fantomowych u pacjentów po amputacjach. Pytanie badawcze brzmiało: Czy terapia Musica Medica wpłynie na likwidację lub choćby zmniejszenie bólów fantomowych?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.