Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Badanie podzielności uwagi – dalszy opis

Współczynnik korelacji rangowej między dwoma wskaźnikami siły układu nerwowego w zakresie pobudzenia wynosi 0,79 (P < 0,001). W celu diagnozy silnego i słabego układu nerwowego wybrano tych badanych, u których występowała zbieżność wyników badania z zastosowaniem obu metodyk. Według diagnozy, słaby układ nerwowy wykazywali ci, u których: 1) wygaszenie ze wzmocnieniem reakcji skómo-galwanicznej przewyższało pod koniec badania wielkość początkową o 15 - 20% (w jednostkach logarytmicznych): 2) czas reakcji ruchowej pod koniec badania wydłużył się o 5% lub więcej w porównaniu z początkiem badania. Według diagnozy, silny układ nerwowy wykazywali ci badani, u których: 1) wygaszenie ze wzmocnieniem w końcu badania nie było większe od wskazanych wielkości albo w ogóle nie występowało: 2) czas reakcji ruchowej pod koniec badania pozostawał taki sam bądź skrócił się w porównaniu z początkiem badania. Według diagnozy, z 38 badanych jako „silnych” określono 20 osób, jako „słabych” - 11 osób. Wyniki pozostałych 7 badanych, uzyskane na podstawie obu metodyk, były rozbieżne i nie odpowiadały wskazanym kryteriom. Dalsze porównanie przeprowadzono jedynie wewnątrz grupy badanych, która uzyskała zgodne wyniki na podstawie obu metodyk.

Rozpatrzmy, jak wpływa podzielność uwagi na czas reakcji ruchowej w sytuacji nie podlegającej ocenie u badanych z silnym i ze słabym układem nerwowym w zakresie pobudzenia. W tym celu porównamy czas reakcji ruchowej na początku badania (pierwszych 20 !reakcji), uzyskany przy badaniu siły układu nerwowego z zastosowaniem metodyki ruchowej, z czasem 20 ostatnich reakcji ruchowych, uzyskanym w serii pierwszej, nastawionej na pomiar podzielności uwagi w sytuacji nie podlegającej ocenie (pomiar dokonany w czasie 8-10 minuty badania). Przy określaniu siły układu nerwowego uwaga badanego skoncentrowana jest tylko na jednym bodźcu. Na początku badania, w ciągu pierwszych 6 minut, brak jest jeszcze wpływu wygaszania ze wzmocnieniem. W pierwszej serii badań podzielności uwagi w 8-10 minucie czynność jest już dostatecznie zautomatyzowana, tak że możliwa jest skuteczna podzielność uwagi. W tym badaniu brak specjalnej stymulacji. Z punktu widzenia motywacji pierwsza seria nie różni się istotnie od badania siły układu nerwowego z zastosowaniem metodyki ruchowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.