Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Badanie aparaturą Musica Medica

Opisywaną dziedzinę muzykoterapii warto byłoby rozpowszechnić w terapii i wychowaniu dzieci z wadą słuchu ze względu na jej dobroczynne działanie na człowieka poprzez możliwość odbioru muzyki innym kanałem sensorycznym (zmysłem dotyku). Dziecko zaczyna odczuwać przekazywane mu drgania dźwiękowe i odpowiadać na nie. Dostrzega, że otoczenie może przemawiać do niego nie tylko za pomocą wzroku i mowy, ale również za pomocą dotyku. Wibracje przekazywane w ten sposób są przez niego łatwiej odbierane, nie wymagają wysiłku, nie zniechęcają, a wprost przeciwnie – inspirują, pasjonują i są ciekawym przedmiotem dociekań młodego człowieka. Muzyka staje się przyjacielem, który nie każe słuchać i mówić, ale wnika w głąb psychiki, poprawiając samopoczucie, dodając pewności siebie, zachęcając do kreatywnego działania.

Badanie aparaturą Musica Medica wymaga dalszych, bardziej wnikliwych obserwacji. Wskazane jest stosowanie jej pomocniczo w leczeniu zaburzeń mowy u osób z uszkodzonym słuchem, co z pewnością przyniesie dużo korzyści w znacznie krótszym (niż dotychczas) czasie i w przyjemniejszej formie.

Warto zainwestować w dzieci w wieku przedszkolnym, aby umożliwić im pełniejszy i szerszy rozwój w wieku dojrzałym, należy wskazać im drogę do lepszego zrozumienia siebie i swojego otoczenia. Dzieci z wadą słuchu lubią muzykę, ale powinna być ona przekazana w zrozumiały i przyjemny dla nich sposób. Taką możliwość oferuje terapia akusty- czno-wibracyjna, która jest jednak nową dziedziną w naszym kraju, słabo rozpowszechnioną, wymagającą bardziej wnikliwych badań w obrębie różnych dziedzin pedagogiki, w tym – pedagogiki specjalnej. Wyniki badań naukowych wykazują bowiem, że aparatura Musica Medica znajduje szerokie zastosowanie w różnych działach medycyny, zastępując tradycyjne metody leczenia lub je wspomagając. Prowadzone przeze mnie badania były próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy warto wprowadzać i stosować aparaturę Musica Medica w szkolnictwie specjalnym? Myślę, że udało mi się odpowiedzieć na postawione pytanie w przedstawionym podsumowaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.