Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

BADANIA O PROGRAMIE EKSPERYMENTALNYM

Najpewniejszym sposobem prowadzącym do stwierdzenia zależności między właściwościami dzieci i młodzieży oraz ich rozwojem a interesującym nas określonym czynnikiem (tylko tym czynnikiem, a nie innymi z nim skorelowanymi)’jest prowadzenie badań o programie eksperymentalnym.

Istotną cechą badań o programie eksperymentalnym jest świadome wprowadzenie czynnika, którego wpływ chcemy badać, w dogodnym, ustalonym przez badacza momencie i w określonych przez niego warunkach. Sytuacja taka posiada szczególne walory, gdyż pozwala na poddanie kontroli – w bez porównania większym stopniu, niż to jest możliwe przy innych programach badań’-całej sytuacji eksperymentalnej, łącznie z osobami badanymi, poprzez dowolny ich dobór, podyktowany celem badania.

Ambicją naszą jest świadome kształtowanie świata, więc-też tworzenie- warunków możliwie optymalnego przebiegu rozwoju młodego pokolenia i w tym sensie manipulowanie tym rozwojem. Eksperymentalny program badań zakłada w swej istocie możliwość określenia, jaki wpływ na rozwój wywierają poszczególne czynniki, składające się na warunki tego rozwoju.

Nie wszystkimi, oczywiście, czynnikami, posiadającymi wpływ na rozwój, człowiek zdolny jest manipulować dowolnie. Dotyczy to przede wszystkim szeregu czynników wewnętrznych (nie potrafimy np. wpływać dowolnie na wyposażenie dziedziczne człowieka poprzez manipulowanie czynnikami genetycznymi, aczkolwiek w pewnych wypadkach potrafimy dokonywać korekty tego, co „popsuła-natura”). Ze względów natury obyczajowej, etycznej czy szerzej – społecznej nie wszystkie czynniki, którymi człowiek byłby zdolny manipulować, można wprowadzać w celach eksperymentalnych. Istnieją jednak sytuacje, w których społeczeństwo aprobuje eksperymenty prowadzone na człowieku, w tym także na dziecku. Z sytuacją taką spotykamy się np. wtedy,’gdy wprowadzane w toku .badań czynniki nie szkodzą badanej jednostce, a szczególnie wówczas, gdy mogą mieć dlań pozytywne znaczenie.

Badania eksperymentalne opierają się na założeniu, iż zjawiska nie zmieniają się bez przyczyny. Jeśli zatem do pewnej stałej sytuacji wprowadzimy jakąś zmianę, określony czynnik, i wtedy właśnie wystąpi określone zjawisko, i jeżeli zmianie wprowadzonej przez nas do sytuacji eksperymentalnej zawsze towarzyszy to zjawisko, natomiast bez jej wprowadzenia zjawisko takie nie wystąpi, wówczas twierdzimy, iż zmiana ta jest przyczyną zaobserwowanego zjawiska.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.