Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Badania Allporta i Cantril

W wielu badaniach Allport i Cantril (1934) starali się ustalić, w jakim stopniu osoby oceniające („sędziowie”) potrafią określić trafnie osobowość na podstawie samego tylko głosu. Ponadto 600 sędziów brało udział w ocenie 16 osób wypowiadających się. Zastosowano trzy różne techniki oceniania: krótkie charakterystyki osobowości, „dopasowanie” osób wypowiadających się do opisów osobowości oraz ocenianie tych osób pod względem tych atrybutów, które były mierzone niezależnie. Do ocenianych atrybutów należały: właściwości fizyczne i ekspresyjne, takie jak wiek, wzrost, budowa ciała, wygląd na fotografiach oraz pismo odręczne, a także zainteresowania i cechy, na przykład zawód, preferencje polityczne, ekstrawersja, dominacja.

Wyniki tych badań zgodnie wskazywały, że sędziowie potrafią zestawiać głos z atrybutami osobowościowymi i pewnymi właściwościami fizycznymi z trafnością lepszą od wynikającej z przypadku. Porównanie ocen dokonywanych na podstawie głosu naturalnego z ocenami opartymi na głosie słyszanym przez radio wykazało, że w obu sytuacjach sędziowie potrafili osiągnąć wyniki lepsze od przypadkowych, lecz głos naturalny umożliwiał nieco trafniejsze oceny niż głos odbierany przez radio. Analiza różnych właściwości osobistych, które były przedmiotem oceny, ujawniła, że sędziowie oceniali zainteresowania i cechy bardziej zgodnie i trafnie niż właściwości fizyczne i pismo odręczne. Autorzy wyciągają stąd następujący wniosek: „Wyżej zorganizowane cechy i dyspozycje nie tylko oceniane są w sposób bardziej zgodny niż takie zewnętrzne przymioty, jak budowa ciała i wygląd, lecz ponadto są one oceniane poprawnief’ (Allport i Cantril, 1934, s. 51).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.