Zarzuty wobec poglądów Allporta

Ściśle związana z tymi pytaniami, lecz o wiele ważniejsza jest kwestia różnorodności i liczby badań, które zainspirowała ta teoria. Trzeba przyznać, że – być może z wyjątkiem dziedziny zachowania ekspresyjnego – teoria ta nie była wydajnym źródłem twierdzeń nadających się do weryfikacji empirycznej. Podobnie jak większość innych teorii osobowości, czuje się ona pewniej wtedy, gdy stara się wyjaśnić znane już związki, niż wtedy, gdy usiłuje przewidywać nie zaobserwowane jeszcze zdarzenia. Tak więc chociaż pisma i prace empiryczne Allporta doprowadziły do wielu podobnych badań, na przykład nad uprzedzeniami, postawami społecznymi i religijnymi oraz pogłoskami, to jednak musimy przyznać, że jego teoria, jako system formalny służący do generowania badań, sprawiła zawód.

Czytaj dalej Zarzuty wobec poglądów Allporta